המכללה האקדמית נתניה היא מוסד מוביל להשכלה גבוהה ולומדים בה יותר מ-4,200 סטודנטים לתארים אקדמיים שונים

מיומנויות: תקשורת מודפסת