Kauffe – מותג מבית טסה כלי עבודה ומכשירים

א.א.א. טסה מייצגת בארץ את מותג כלי העבודה והריתוך – Kauffe – מותג כלי עבודה חשמליים וריתוך איכותי
 
מיומנויות: זהות תאגידית, עיצוב אריזות, עיצוב אתרים, תקשורת מודפסת