חברה גלובלית המקדמת חינוך פיננסי ורכישת כלים וידע למסחר בבורסה

מיומנויות: זהות תאגידית, עיצוב אתרים, תקשורת מודפסת