תנובה – תאגיד המזון הגדול בישראל ומובילה את תעשיית החלב בישראל  

מיומנויות: זהות תאגידית, עיצוב אריזות, תקשורת מודפסת