שחם תעשיות – חומרים ודבקים לבנייה

שחם תעשיות – יצרנית חומרים ודבקים לבנייה

מיומנויות: זהות תאגידית