בית הספר למסחר יומי בשוק האמריקאי

מיומנויות: זהות תאגידית