קרן מגדל מקפת מקבוצת מגדל מנהלת קרנות פנסיה, קופות גמל ואפיקי חיסכון ומציעה פתרונות פנסיוניים עם כיסויים ביטוחיים משלימים.

מיומנויות: זהות תאגידית, תקשורת מודפסת