אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה – האוניברסיטה של הצפון

מיומנויות: זהות תאגידית, עיצוב אתרים, תקשורת מודפסת