כנס הרצליה, הבמה המרכזית בישראל  לליבון סוגיות מדיניות, מכנס אישים רמי דרג מהארץ ומהעולם בתחומי הממשל, העסקים והאקדמיה, לדיון בסוגיות הלאומיות, האזוריות והעולמיות שעל סדר היום

מיומנויות: זהות תאגידית, תקשורת מודפסת