תהליך המיתוג בדיגיטל 

תהליך המיתוג שלנו בדיגיטל מורכב ממספר שלבים:

הערכת מותג – חקר שוק מותאם הכולל סדרה של תרגילים וראיונות המגדירים את המיצוב האינטרנטי הנוכחי של המותג, מהות המותג האינטרנטי, היתרונות שלו עבורך וההבטחה העיקרית הטמונה בו.

ניתוח מותג – סקירה של היעדים האסטרטגיים וקהלי היעד העיקריים של המותג והאופן בו הם פועלים ברשת, אל מול מוכנותם לאינטרקציה ורכישה דרך האינטרנט.

השראות המותג – זיהוי היחס בין המותג לכל אחד מקהלי היעד וניסוח "מטריצת חוויה" הבוחנת את משמעויות המותג בכל היבטי האינטרנט (ארכיטקטורה, תוכן, פונקציונאליות, "מראה ותחושה" וכו').

הפעלת מותג אינטרנטי – תהליך דיווח הבוחן את האחידות והרציפות בין ההתנסות במותג במסגרת האינטרנט ומחוצה לו.

תחזוקה לאחר ההשקה – ניהול סקירות אשר מטרתן לוודא כי האתר והנוכחות ברשתות החברתיות אכן עונים על היעדים שנקבעו בשלבים המוקדמים.

נשמח לייעץ ולעזור לכם למצב את המותג שלכם גם בזירה הדיגטלית.

שירותי הדיגיטל המקיפים שלנו